Kredyty

Bankowość elektroniczna Handelsbanken


Handelsbanken oferuje swoim klientom dwa kanały pozwalające w łatwy sposób komunikować się z bankiem. 

GlobalOn-Line umożliwia firmom międzynarodowym mającym oddziały w różnych krajach jeden wspólny kanał dostępu do wszystkich rachunków.

Niezależnie od kraju, w którym prowadzony jest rachunek, można szybko uzyskać informacje o saldzie i transakcjach, zlecić transfer pomiędzy własnymi rachunkami oraz inne przekazy, bezpośrednio ze strony internetowej lub przesyłając plik zawierający zlecenia płatnicze.

Global On-Line umożliwia

  • przegląd informacji o rachunkach prowadzonych w Handelsbanken oraz w innych bankach,
  • zlecanie transferów między własnymi rachunkami w tym samym kraju lub za granicą z tą samą datą waluty,
  • zlecanie płatności zagraniczych,
  • zlecanie płatności krajowych (Elixir, Sorbnet, podatki, ZUS).

 

Multicash to system bankowości elektronicznej, który jest formą komunikacji pomiędzy firmą a Handelsbanken. Połączenie można nawiązać za pomocą komputera. Elektroniczny odbiór informacji o saldzie i obrotach na rachunku pozwala na przeprowadzanie operacji finansowych bez konieczności opuszczania biura.

Multicash ułatwia otrzymywanie aktualnych informacji o stanie finansowym rachunków, pozwala na szczegółową analizę finansową firmy, jak również umożliwia szybkie, bezpieczne i oszczędne realizowanie płatności.