Kredyty

Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego


…………………………, dnia……………

………………………………………………….

    imię i nazwisko, stanowisko

                                                                                                    …………………………………………..

                                                                                                     …………………………………………..

                                                                                                     …………………………………………..

                                                                                                                                            pracodawca             

 

 

 

          

WNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU WYPOCZYNKOWEGO

 

 

 

 

Proszę o udzielenie mi urlopu wypoczynkowego w wymiarze ……………………………………. dni od dnia…………………………….. do dnia …………………………. za rok ………………………….. .

 

                                                           

 

 

                                                                            ……………………………………………………………….

                                                                                                                podpis pracownika