Kredyty

Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego


…………………………, dnia……………

………………………………………………….

    imię i nazwisko, stanowisko

                                                                                                     …………………………………………..

                                                                                                     …………………………………………..

                                                                                                     …………………………………………..

                                                                                                                                     pracodawca             

 

 

 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU BEZPŁATNEGO

 

 

 

Proszę o udzielenie mi urlopu bezpłatnego w wymiarze ………………………………………………. dni

od dnia……………………………………………………. do dnia ……………………………………………………….

Swój wniosek motywuję…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

                                                                                                     podpis pracownika