Kredyty

Wniosek o udzielenie płatnego zwolnienia


…………………………, dnia……………

………………………………………………….

    imię i nazwisko, stanowisko

                                                                                                                   …………………………………………..

                                                                                               …………………………………………..

                                                                                               …………………………………………..

                                                                                                                                                        pracodawca             

                                                                                               

         

 

WNIOSEK O UDZIELENIE PŁATNEGO ZWOLNIENIA

 

 

  

Proszę o udzielenie mi zwolnienia z pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze……………. dni od dnia……………………………………………do dnia ………………………….. z powodu………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

                                                                                                                 podpis pracownika