Kredyty

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia


Rozwiązanie umowy o pracę

przez pracodawcę bez wypowiedzenia

 

 

     

                                                                                                               ………………………………….

                                                                                                                  (miejscowość data)

 

………………………………………………………….

………………………………………………………….                                   

                (nazwa i adres pracodawcy)

 

 

                                                                     ……………………………………………………………………….

                                                                     ……………………………………………………………………….

                                                                     ……………………………………………………………………….

                                                                                                          (imię i nazwisko, adres pracownika)

 

 

 

Z dniem ……………………………………………… rozwiązuję bez zachowania okresu wypowiedzenia umowę o pracę zawartą dnia ……………………… na podstawie art. ………………….Kodeksu Pracy z powodu ……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

  …………………………………………….

                                                                                                (podpis pracodawcy)