Warning: is_dir() [function.is-dir]: open_basedir restriction in effect. File(/home/leonis/domains/leonis.pl/public_html/wp-content/uploads) is not within the allowed path(s): (/home/webrange/domains/leonis.pl:/tmp:/var/tmp:/home/webrange/.tmp:/home/webrange/.php:/usr/local/php:/opt/alt:/etc/pki/tls/certs) in /home/webrange/domains/leonis.pl/public_html/wp-content/plugins/wpmu-dev-seo/wds-files/wds-sitemaps/wds-sitemaps.php on line 460
Porozumienie zmieniające umowę o pracę 2 - Leonis

Kredyty

Serwis partnerski: leonisdirect.pl

Porozumienie zmieniające umowę o pracę 2



Porozumienie zmieniające umowę o pracę

 

 

 

                                                                                            ……………………………………………….

                                                                                                         (miejscowość, data)

zawarte dnia…………………………………. w ……………………………………………………………………….

pomiędzy …………………………………………………………………………………………………………………

                                                  (nazwa i siedziba pracodawcy)

 

zwanym dalej pracodawcą, reprezentowanym przez ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                       (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

 

a Panem(nią) ……………………………………………………………………………………………………………..

                                                                      (imię i nazwisko, adres)

zwanym dalej pracownikiem, o następującej treści:

z dniem ………………………………………………………………….. pracodawca i pracownik zmieniają

umowę o pracę na mocy porozumienia stron. W miejsce dotychczasowych warunków umowy dotyczących …………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                       (wyszczególnienie warunków umowy ulegających zmianie)

będą obowiązywały następujące warunki:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                            (wyszczególnienie nowych warunków umowy)

 

W pozostałym zakresie umowa o pracę zawarta pomiędzy stronami  pozostaje bez zmian.

 

    ……………………………………….                             ……………………………………………….

             (podpis pracownika)                                                     (pieczęć i podpis pracodawcy lub

                                                                                                    osoby działającej w jego imieniu)