Kredyty

Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych


 

POLECENIE PRACY W GODZINACH NADLICZBOWYCH

 

 

Pan(i) ………………………………………………….  zobowiązany(a) jest stawić się do pracy

w dniu …………………………….

Za pracę w tym dniu otrzyma Pan(i) dzień wolny lub wynagrodzenie zgodne

z umową i przepisami Kodeksu pracy.

 

 

Dzień

Godzina rozpoczęcia

Godzina zakończenia

Razem godzin