Kredyty

Plan urlopów wypoczynkowych na dany rok


Wzór

 

 

…………………………………….

(nazwa komórki organizacyjnej)

 

 

 

PLAN URLOPÓW WYPOCZYNKOWYCH NA ROK …………

 

 

 

Lp

 

Imię i nazwisko

 

Wymiar urlopu w dniach

(zaległy i bieżący)

Planowany urlop wypoczynkowy w okresie od – do

 w miesiącach i dniach

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.