Kredyty

List Motywacyjny


List motywacyjny, popularnie zwany też jako podanie o pracę, ma postać wyłącznie pisemną, jest rodzajem listu z prośbą skierowaną do urzędu, instytucji, pracodawcy. Tę formę wypowiedzi cechuje: rzeczywistość, stosowanie gotowych formuł, wyraźny schemat graficzny i określona forma językowa. Jak we wszystkich rodzajach pism urzędowych bardzo ważna jest estetyka zapisu.

List motywacyjny ma za zadanie przedstawić naszą osobę w jak najlepszym świetle. Dlatego, jeżeli tylko pracodawca nie życzy sobie inaczej, należy go zawsze załączać do cv, właściwie to cv powinno być załącznikiem do listu motywacyjnego.
W podaniu o pracę musimy uzasadnić, dlaczego ubiegamy się o dane stanowisko i dlaczego właśnie na takim stanowisku chcielibyśmy pracować. Bardzo wskazane jest wykazanie się wiedzą na temat firmy w jakiej chcemy pracować (np. czym się zajmuje itp.). Idealnie jest, gdy mamy już doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, np. praktyki szkolne, praca na podobnym stanowisku w przeszłości.

 

Schemat kompozycyjny listu motywacyjnego:


miejscowość i data

informacje o nadawy
(imię i nazwisko, adres)

adres odbiorcy
(nazwa i adres osoby lub
instytucji, do której
kiruję się podanie)

Treść podania

I akapit- prośba, po niej uzasadnienie.
II akapit- jasna i precyzyjna prezentacja własnej sprawy.
III akapit- ponowienie prośby i zaapelowanie o przychylność i życzliwość.

(ewentualny zwrot grzecznościowy)

podpis                   
(obowiązkowo własnoręczny)

załączniki:
(informacje o załączonych dokumentach)


a) miejscowość i data:
Poznań, dnia 5.07.2005r.
Kraków, 5 VII 05r.

b) informacje o nadawcy:
mgr inż. Jan Kowalski
ul. Ziemiańska 29a/16
61-502 Poznań
tel. kom. 01234567

c) adres odbiorcy:
Dyrektor
Anna Grzelak
Agencja Turystyczna "HARPAGAN"
ul. Parkowa 34/15
88-100 Inowrocław

d) treść podania:– zawiera prośbę, uzasadnienie i ewentualny zwrot grzecznościowy.
Charakterystyczne zwroty:

Szanowny Panie Dyretorze
Szanowna Dyrekcjo

Proszę o…
Zwracam się …z uprzejmą prośbą o…

Prośbę swoją motywuję tym, że…
Uzasadniajać moją prośbę pragnę nadmienić…

Po uzasadnieniu możemy ponowić prośbę i zaapelować o przychylne jej potraktowanie oraz użyć zwrotu grzecznościowego np.

Proszę o przychylne ustosunkowanie się do mojej prośby.
Z poważaniem
Z wyrazami szacunku

e) Podpis:– zawsze własnoręczny

f) Załączniki:– ten zapis to raczej postscriptum; jeżeli dołączamy więcej niż dwa załączniki stawiamy dwukropek.

Do podania załączam:
1. Curriculum Vitae.
2. Ksero ukończenia uczelni lub kursów.
3. Referencje.
4. Zdjęcie.