Kredyty

Serwis partnerski: leonisdirect.pl

Likwidacja działalności gospodarczej


……………………………, dnia………………………….

 

 

Urząd Miejski

Wydział Handlu

Ewidencji Działalności Gospodarczej

ul………………………………………………….

…………………………………………………….

 

 

 

 

LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

 

 

1. Zgłaszający likwidację: ………………………………………………………………………………………………

                                                            ( nazwisko i imię, stały adres zamieszkania )

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zgłaszam likwidację działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zaświadczenia nr

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Likwidacja nastąpiła z dniem: …………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

………………………………………………..                           …………………………………………………..

     ( podpis przyjmującego )                                               ( podpis zgłaszającego )

 

 

 

Do wiadomości:

Urząd Skarbowy,

ZUS …………………………………………………………………………….,

W.U.S. …………………………………………………………………………,

a/a