Kredyty

Zmiana siedziby firmy, potwierdzenie


 

ZMIANA SIEDZIBY FIRMY, POTWIERDZENIE

………………, dnia……………

Adresat:………………………..

Niniejszym potwierdzam, że w …………………………………………..(nazwa urzędu) została przeprowadzona transakcja zamiany lokali.

Od……………………… (data) ……………………………(imię i nazwisko) kontynuuje dotychczas prowadzoną działalność w …………………………………(miasto).

Pełny nowy adres siedziby jego firmy: ………………………………………………………………………

Niniejsze potwierdzenie zostaje wydane zgodnie z obowiązującym prawem i stanem faktycznym.

 

 

        ……………(podpis)