Kredyty

Zaproszenie na uroczystość z okazji odejścia pracownika na emeryturę


 

ZAPROSZENIE NA UROCZYSTE POŻEGNANIE PRACOWNIKA ODCHODZ¡CEGO NA EMERYTURÊ

………….., dnia ………………….

Adresat:……………………………

Szanowni Państwo,

 

zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystości pożegnania naszego wieloletniego pracownika …………………………………………(imię i nazwisko) odchodzącego na emeryturę.

Uroczystość organizujemy dnia ……………., o godz. …………, w ……………………….(adres lokalu). Panu …………………………………………………(imię i nazwisko) zostanie wręczony okolicznościowy upominek.

W dalszej części imprezy zapraszamy na wspólną kolację i zabawę.

           ……………………….(podpis)