Kredyty

Zaproszenie na promocję nowego wyrobu


 

ZAPROSZENIE NA PROMOCJÊ NOWEGO WYROBU

…………………., dnia…………………..

Adresat:…………………………………

Serdecznie zapraszamy w czwartek, …………………………….(data), na uroczystą promocję naszej nowej kolekcji …………………………..(nazwa wyrobów). Oczekujemy Państwa przy wejściu do ………………………………………………(adres).

Impreza rozpocznie się o godz. 11.00 i trwać będzie do godz. 20.00 wieczorem.

Zapewniamy wiele atrakcji oraz gratisowe korzystanie z bufetu.
Cieszymy się ze wspólnego spotkania.

 

 

………………………(podpis)