Kredyty

Poprawienie brzmienia dokumentu


 

POPRAWIENIE BRZMIENIA DOKUMENTU

…………, dnia …………….

Adresat: …………………..

Szanowny Panie,

 

załączam kopię dokumentu, który podpisałem i w którym zauważyłem pewne nieścisłości.

Należy wprowadzić następujące poprawki:

na stronie ………………, werset ……………, moja odpowiedź powinna brzmieć: ………………..

na stronie ………………, werset ……………, moja odpowiedź powinna brzmieć;………………….

 

Będę zobowiązany za wprowadzenie powyższych poprawek w dokumencie i przekazanie go radcy prawnemu, Panu ………………………………………………………….. (imię i nazwisko).

Z góry dziękuję,

 

 

                              ……………………………………(podpis)