Kredyty

Podziękowanie za uwagę i miłe przyjęcie


 

PODZIÊKOWANIE ZA UWAGÊ I MIŁE PRZYJÊCIE

……………….., dnia ……………….

Adresat: …………………………….

Szanowny Panie,

 

serdecznie Panu dziękuję!

Zbyt często spotykam się zt natrętnymi agentami i przedstawicielami handlowymi, tym bardziej mogłem w pełni docenić Pańskie miłe przyjęcie i poświęconą mi uwagę.

Mam nadzieję na owocną kontynuację dopiero co rozpoczętej współpracy.

 

Z poważaniem,

 

 

 

                        ……………………(podpis)