Kredyty

Podziękowanie dyrekcji hotelu za przygotowanie imprezy


 

PODZIÊKOWANIE DYREKCJI HOTELU ZA ŚWIETNE PRZYGOTOWANIE IMPREZY

 

 

 

…………………, dnia ……………………

Adresat: …………………………………..

 

 

Szanowni Państwo,

 

chciałbym wyrazić nasze zadowolenie z powodu sukcesu, który odnieśliśmy podczas imprezy zorganizowanej w Państwa hotelu.

Otrzymałem wiele pochwał pod adresem uprzejmości Państwa personelu oraz doskonałej kuchni, autorstwa Pańskich kucharzy.

Serdecznie dziękuję za pomoc, bez której impreza z pewnością nie byłaby tak udana.

 

Z poważaniem,

 

                      ………………………..(podpis)