Kredyty

Podziękowanie dla współpracowników za zorganizowanie promocji


 

PODZIÊKOWANIE DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW ZA DOBRE ZORGANIZOWANIE PROMOCJI

………………, dnia ………………….

Adresat:……………………………..

Szanowni Państwo,

 

Promocja …………………………………(rodzaj promocji), którą wspólnie zorganizowaliśmy została świetnie przyjęta przez prasę i zwiedzających. Chciałbym Państwu serdecznie podziękować za pomoc i dobrą organizację.

Jak zwykle wszyscy członkowie ekipy włożyli wiele trudu i poświęcenia, ale muszę wyróżnić …………………………………………………………(imię i nazwisko), który jest głównym autorem naszego sukcesu. …………………………………….(imię i nazwisko) wykazał wiele entuzjazmu i energii oraz dowiódł, że przekonanie o celowości poczynań jest najlepszą motywacją i źródłem późniejszego sukcesu. Muszę uczciwie przyznać, że bez jego pomocy impreza nie miałaby tak dużego oddźwięku. Frekwencja była stuprocentowa, a nasz sukces spektakularny.

Mamy nadzieję na utrzymanie tej popularności. Współpraca z całą ekipą była dla mnie wielką przyjemnością.

 

 

                     ………………………..(podpis)