Kredyty

Podziękowanie dla kierownika działu sprzedaży


 

PODZIÊKOWANIE DLA KIEROWNIKA DZIAŁU SPRZEDAŻY

…………………, dnia ……………

Adresat: …………………………..

Szanowny Panie,

 

świadomi jesteśmy, że Pańskie zaangażowanie i umiejętne motywowanie podwładnych spowodowało zwiększenie produkcyjności, a tym samym zysków firmy.

Proszę o przyjęcie mojego najwyższego uznania za Pańskie osiągnięcia w pracy w naszym dziale sprzedaży.

                                 ……………………………(podpis)