Kredyty

Pismo z załączoną ankietą


 

PISMO Z ZAŁ¡CZON¡ ANKIET¡

………………………, dnia ………………..

Adresat: …………………………………..

Szanowny Panie,

 

z pewnym niepokojem stwierdzamy, że od jakiegoś czasu nie współpracuje Pan z naszą hurtownią. Czy powodem tego braku współpracy jest jakiś nietakt z naszej strony? Abyśmy mogli odpowiedzieć na te pytania, sporządziliśmy krótką ankietę. Prosimy uprzejmie o poświęcenie nam krótkiej chwili i wypełnienie załączonej ankiety. Wypełniony formularz prosimy wrzucić do skrzynki pocztowej. Opłata pocztowa została już uiszczona.

Przy okazji pragniemy Pana poinformować, że ostatnio powiększyliśmy asortyment naszej hurtowni o artykuły …………………………………………….(podać branżę) w celu jeszcze lepszej obsługi naszych klientów.

Cenimy Pańską firmę i mamy nadzieję, że wkrótce znów będziemy dobrymi partnerami.

 

Z poważaniem,

                                           …………………………..(podpis)