Kredyty

Pismo konsumenta w sprawie wycofania szkodliwego produktu


 

PISMO KONSUMENTA W SPRAWIE WYCOFANIA Z RYNKU SZKODLIWEGO PRODUKTU

……………………., dnia…………………

Adresat:……………………………………

Szanowni Państwo,

 

chciałbym podziękować za szybką reakcję i natychmiastowe wycofanie z rynku produktu, co do którego istniały przypuszczenia, że może być szkodliwy dla zdrowia.

Pomimo iż jego szkodliwość nie została jeszcze udowodniona, cieszę się, że ponad możliwość zysku stawiacie Państwo zdrowie waszych klientów.

Chciałbym pogratulować zdecydowania i natychmiastowego działania w tej sprawie.

 

Z poważaniem,

 

 

 

 

                       ……………………………(podpis)