Kredyty

Kondolencje


 

KONDOLENCJE

…………………., dnia ……………………

Adresat: ………………………………….

Szanowny Panie,

 

z przykrością dowiedziałem się o śmierci Pańskiego …………………………… . Był on nie tylko najbliższą Panu osobą, lecz również bardzo lubianym w naszym gronie kolegą. Nie możemy wprost uwierzyć, że nie ma Go już wśród nas.

Jego śmierć spowodowała pustkę w sercach wszystkich, którzy go znali.

Proszę przyjąć szczere kondolencje.

 

Z poważaniem,

 

                                        ………………………………………(podpis)