Kredyty

Informacja producenta o wstrzymaniu dalszej produkcji


 

INFORMACJA PRODUCENTA O WSTRZYMANIU DALSZEJ PRODUKCJI

………., dnia……………..

Adresat:………………….

Szanowni Państwo,

 

w momencie otrzymania informacji o niedotrzymaniu przez Państwa postanowień umowy zawartej dnia ……………………………. i odstąpieniu od niniejszej umowy, mieliśmy już wyprodukowanych ……………………………….. urządzeń.

Ponieważ umowa nas już nie obowiązuje, zawiadamiam Państwa o wstrzymaniu dalszej produkcji i zamiarze sprzedaży dotychczas wyprodukowanych wyrobów na wolnym rynku. Konkretną datę sprzedaży przekażemy po jej ustaleniu. Niniejszą informację przesyłamy, pomimo iż nie poczuwamy się do żadnych zobowiązań względem Państwa firmy.

 

Z poważaniem,

 

                     …………….. (podpis)