Kredyty

Informacja o organizowanym kursie


 

INFORMACJA O ORGANIZOWANYM KURSIE

Do: Dział BHP

Od: ……………………………………………..(imię i nazwisko)

 

 

 

Dotyczy: ……………………………………………………….(nazwa kursu)

 

 

 

Niniejszym informuję, że dnia ……………………………………. w sali ………………………………… rozpoczyna się kurs ………………………………………………………………………….. (nazwa kursu) organizowany przez ………………………………………………………………… (nazwa organizatora). Kurs prowadzony będzie przez wysoko kwalifikowanych specjalistów. Chciałbym zachęcić do udziału w nim wszystkich pracowników, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje i poszerzyć swoją wiedzę.na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. Proszę o dostarczenie mi listy uczestników do dnia ……………………………………. Pokrywamy koszty uczestnictwa wszystkich zgłoszonych.

 

                               ……………………………………..(podpis)