Kredyty

Informacja o obniżce cen na niektóre towary


 

INFORMACJA O OBNIŻCE CEN NA NIEKTÓRE TOWARY

…………., dnia ………………….

Adresat:…………………………

Szanowni Państwo,

niniejszym zawiadamiamy o atrakcyjnej ofercie sprzedaży  w miesiącu ……………………….. (nazwa miesiąca).

Na następujące towary:……………………………………………………………………. zakupione w tym okresie udzielamy 20% zniżki.

Termin dostawy powyższych towarów upływa z dniem ……………………………………………….

Mamy nadzieję, że skorzystacie Państwo z naszej oferty. Oczekujemy na zamówienia.

 

 

                                      ……………………………………….(podpis)