Kredyty

Gratulacje za dobrze wykonaną pracęGRATULACJE ZA DOBRZE WYKONAN¡ PRACÊ

 

 

 

 

………….., dnia …………………

Adresat: ………………………..

 

 

 

Szanowny Panie,

 

……………………………………………………..(nazwa zadania), które wykonał Pan na  ……………………………………………………………………………………………..okazały się doskonałe. Nasi handlowcy są pełni zachwytu, a także nasi klienci nie szczędzą nam komplementów.

Serdecznie gratuluję i dziękuję za dobrze wykonaną pracę!

 

 

                                            ……………………………………..(podpis)