Kredyty

Gratulacje z powodu osiągnięcia sukcesu zawodowego


GRATULACJE Z POWODU OSI¡GNIÊCIA SUKCESU ZAWODOWEGO

…………………, dnia …………….

Adresat: ………………………….

Szanowny Panie,

 

udowodnił Pan, że można zrobić to, co wielu pesymistom wydawało się nieosiągalne.

Jestem przekonany, że jeszcze długo będzie się mówić o Pańskich sukcesach, które my, w naszej dziedzinie gospodarki szczerze podziwiamy, a opinia publiczna potrafiła je docenić.

Proszę o przyjęcie serdecznych  gratulacji.

 

Z poważaniem,

                                     ……………………………………..(podpis)