Kredyty

Reklama


REKLAMA

 

 

 

…………………, dnia …………….

Adresat: ……………………………………

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

nasza agencja przygotowywała kampanie reklamowe wielu firm, którym w krótkim czasie udało się zdobyć miano jednych z najlepszych na rynku. Dzięki sprytnie prowadzonej reklamie i wzmiankach w prasie lokalnej i krajowej, firmy te zdobyły popularność i takie miejsca w gospodarce krajowej, na jakie bez odpowiedniej promocji musiałyby pracować przez wiele lat.

Bylibyśmy zaszczyceni, mogąc spotkać się z Państwem i porozmawiać o planach promocyjnych Państwa przedsiębiorstwa.

Jeżeli uważacie Państwo, że nasza pomoc mogłaby być skuteczna w zdobyciu nowych rynków zbytu, prosimy o kontakt telefoniczny z naszą agencją, nr telefonu ………………………….. .

 

 

Z poważaniem,

 

…………………………………

(podpis)