- Leonis Doradztwo & Szkolenia - http://www.leonis.pl -

Pekao

Pekao – Otwarty Fundusz Emerytalny

Data rozpoczęcia działalności: 1999.04.19

Kapitał akcyjny: 20 760 000 zł

PTE zarządzające: Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Akcjonariusze:

 

 

Liczba klientów funduszu: 344 278 osób (dane na dzień 30.11.2011r.)

 

Bank depozytariusz: Bank Handlowy w Warszawie S.A.

 

Siedziba: ul. Domaniewska 41A, 02-672 Warszawa

 

 Zobacz także: