- Leonis Doradztwo & Szkolenia - http://www.leonis.pl -

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie OC obejmuje ochroną wszelkie szkody w mieniu i na zdrowiu poszkodowanych wyrządzone z winy ubezpieczonego kierowcy, a w szczególności:

Przypadki, kiedy ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody ustalają stosowne przepisy ogólnych warunków ubezpieczenia OC. W aktualnie obowiązującej regulacji ustawodawca w §13 rozporządzenia wyłączył odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku szkód: