Warning: is_dir() [function.is-dir]: open_basedir restriction in effect. File(/home/leonis/domains/leonis.pl/public_html/wp-content/uploads) is not within the allowed path(s): (/home/webrange/domains/leonis.pl:/tmp:/var/tmp:/home/webrange/.tmp:/home/webrange/.php:/usr/local/php:/opt/alt:/etc/pki/tls/certs) in /home/webrange/domains/leonis.pl/public_html/wp-content/plugins/wpmu-dev-seo/wds-files/wds-sitemaps/wds-sitemaps.php on line 460
mBank ubezpieczenia dla firm | Kredyty - Leonis

Kredyty

Serwis partnerski: leonisdirect.pl

mBank ubezpieczenia dla firm


Ubezpieczenie Office Assistance

Ubezpieczenie Office Assistance zabezpiecza firmę przed skutkami zdarzeń losowych, takich jak:

  • powstanie szkody w mieniu znajdującym się w miejscu ubezpieczenia w następstwie kradzieży z włamaniem lub zdarzenia losowego
  • awaria sprzętu biurowego oraz PC znajdującego się w miejscu ubezpieczenia (prowadzenia działalności gospodarczej)

Ubezpieczenie Office Assistance można zakupić za pośrednictwem mLinii. Nie wymagane są żądne dokumenty i zaświadczenia.

Miesięczna opłata za ubezpieczenie pobierana jest automatycznie z mBIZNES konta. Ochrona przedłużana jest automatycznie na kolejne miesiące.

Ubezpieczenie podrożne

  • ubezpieczenie podróżne z opcją wykonywania pracy za granicą mDirect
  • trzy dostępne warianty: Minimum, Medium i Maksimum
  • ochrona ubezpieczeniowa może rozpocząć się już po dwóch godzinach od złożenia wniosku
  • umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w formie indywidualnej, rodzinnej lub grupowej
  • ubezpieczenie obejmuje dodatkowe wydatki związane z pokryciem kosztów leczenia i transportu medycznego w czasie delegacji zagranicznej
  • koszt związany z opłaconą składką można doliczyć do kosztów uzyskania przychodów
  • dodatkowa usługa assistance
  • ubezpieczenie OC za szkody spowodowane przez osobę podróżującą
  • ubezpieczenie bagażu podróżnego
  • ubezpieczenie może zostać zawarte w wariancie obejmującym Europę oraz kraje basenu Morza Śródziemnego lub wariant udzielający ochrony na całym świecie

Ubezpieczenia kredytów hipotecznych dla firm

W ramach ubezpieczenia kredytów hipotecznych dla firm mBank oferuje trzy rodzaje ubezpieczeń grupowych:

   • ubezpieczenie nieruchomości komercyjnych – jest ubezpieczeniem obowiązkowym przy zabezpieczeniu kredytu hipotecznego. Produkt stworzony przez mBank oraz TUiR  Allianz Polska S.A. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być budynki i lokale, w tym również budynki w budowie, wraz z elementami stałymi w całości lub w części wykorzystywane w celu prowadzenia działalności. Zakres ubezpieczenia pokrywa całkowicie wymagania mBanku dla tego zabezpieczenia.
   • ubezpieczenie nieruchomości  mieszkalnych – ubezpieczenie opracowane przy współpracy z BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być budynki i lokale mieszkalne, w tym również budynki w budowie, wraz z elementami stałymi, będące zabezpieczeniem kredytu oraz pomieszczenia gospodarcze w tym wolnostojące garaże. Zakres ubezpieczenia pokrywa całkowicie wymagania mBanku dla tego zabezpieczenia.
   • ubezpieczenie spłaty rat kredytu – oferta przygotowana przy współpracy z BENEFIA TU S.A. Vienna Insurance Group. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego w trakcie trwania Ubezpieczenia. Zakres obejmuje: poważne zachorowanie, przebyta operacja chirurgiczna, pobyt w szpitalu w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku. W przypadku zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem Towarzystwo Ubezpieczeniowe zapewnia środki na spłatę rat kredytu.

Składka za ubezpieczenie zostaje automatycznie pobierana w cyklu miesięcznym z mBIZNES konta powiązanego z kredytem hipotecznym firmy.

Ubezpieczenie Spłaty Rat

  • ubezpieczenie zabezpiecza rodzinę i wspólników przed koniecznością spłaty pożyczki w przypadku pobytu w szpitalu w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania lub operacji chirurgicznej
  • nie wymagane zaświadczenia o stanie zdrowia i przeprowadzanie badań medycznych
  • nie wymagana cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
  • składka ubezpieczeniowa pobierana automatycznie z mBIZNES konta powiązanego z pożyczką firmową
  • produkt przygotowany przy współpracy BENEFIA TU S.A. Vienna Insurance Group
  • składka jednorazowa