Warning: is_dir() [function.is-dir]: open_basedir restriction in effect. File(/home/leonis/domains/leonis.pl/public_html/wp-content/uploads) is not within the allowed path(s): (/home/webrange/domains/leonis.pl:/tmp:/var/tmp:/home/webrange/.tmp:/home/webrange/.php:/usr/local/php:/opt/alt:/etc/pki/tls/certs) in /home/webrange/domains/leonis.pl/public_html/wp-content/plugins/wpmu-dev-seo/wds-files/wds-sitemaps/wds-sitemaps.php on line 460
mBank ubezpieczenia | Kredyty - Leonis

Kredyty

Serwis partnerski: leonisdirect.pl

mBank ubezpieczenia


Ubezpieczenia samochodowe

OC
  • możliwość przeniesienia zniżki z OC na AC
  • raty miesięczne
  • możliwość przeniesienia dotychczasowych zniżek za bezszkodową jazdę
  • możliwość zakupienia polisy z trzymiesięcznym wyprzedzeniem
AC
  • możliwość przeniesienia zniżki z OC na AC
  • raty miesięczne
  • możliwość przeniesienia dotychczasowych zniżek za bezszkodową jazdę
  • możliwość zakupienia polisy z trzymiesięcznym wyprzedzeniem
  • oferowane ubezpieczenie towarzystw: mDirect (dawne Go!Direct), Benefia i HDI-Asekuracja


Pakiet OC+AC

  • możliwość przeniesienia zniżki z OC na AC
  • miesięczne raty
  • możliwość przeniesienia dotychczasowych zniżek za bezszkodową jazdę
  • możliwość zakupienia polisy z trzymiesięcznym wyprzedzeniem
  • 5% zniżki przy zakupie ubezpieczenia przez internet
  • ubezpieczenie AC oferowane przez towarzystwa: mDirect (dawne Go!Direct), Benefia i HDI-Asekuracja
Assistance
  • natychmiastowa pomoc ułatwiająca rozwiązanie problemów związanych z użytkowaniem pojazdu
  • wysłanie pomocy drogowej na miejsce wypadku lub awarii pojazdu
  • cztery warianty ubezpieczenia w mDirect:
   – Minimun – obejmuje terytorium Polski
   – Standard – obejmuje terytorium Polski
   – W Europie – obejmuje terytorium Europy
   – Super – obejmuje terytorium Europy
NNW
  • ochroną NNW objęty jest kierowca pojazdu oraz jego pasażerowie
  • ubezpieczenie obejmuje terytorium Polski
  • miesięczne raty
  • możliwość przeniesienia dotychczasowych zniżek za bezszkodową jazdę
  • możliwość zakupienia polisy z trzymiesięcznym wyprzedzeniem
  • zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć i inwalidztwo Ubezpieczonych powstałe bezpośrednio wskutek nieszczęśliwego wypadku pojazdu związane m.in. z:
   – ruchem pojazdu,
   – wysiadaniem lub wsiadaniem do pojazdu,
   – postojem lub naprawą pojazdu w czasie jazdy,
   – załadunkiem, rozładunkiem lub wyładunkiem pojazdu,
   – pożarem, wybuchem lub eksplozją samochodu.

 

Ubezpieczenia domu i mieszkania

Mieszkanie24h
 • trzy warianty ubezpieczenia: minimum, medium, maksimum
 • wniosek online oraz automatyczne płatności z eKONTA
 • zakres ubezpieczenia obejmuje: ryzyko zalania, pożaru, kradzieży, rabunku lub dewastacji
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • miesięczna opłata za ubezpieczenie jest pobierana automatycznie z eKONTA
 • możliwość zmiany w dowolnym momencie wariantu ubezpieczenia
 • pomoc specjalisty: ślusarza, hydraulika, elektryka lub innego fachowca 24h na dobę w ramach dodatkowego pakietu Home Assistance
 • brak oględzin agenta ubezpieczeniowego
Go!Direct
  • wysoka suma ubezpieczenia na wyposażenie, gwarantująca wypłatę odszkodowania niezależnie od wzrostu jego wartości
  • miesięczne opłaty
  • możliwość zakupienia polisy z trzymiesięcznym wyprzedzeniem
  • polisa jest wysyłana w ciągu doby od zakupu ubezpieczenia.
  • możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o OC Ubezpieczającego i osób bliskich, za szkody powstałe w skutek wykonywania przez nich czynności życia prywatnego oraz ubezpieczenia dodatkowe: NNW, NNW rodzinne, pobyt w szpitalu
  • oferowane przez Generali:
   – ubezpieczenie mieszkania
   – ubezpieczenie domu jednorodzinnego
   – ubezpieczenie domu w budowie

Ubezpieczenia medyczne

Zdrowie24h
  • nieograniczona liczba wizyt u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzy specjalistów
  • pakiet indywidualny lub rodzinny
  • opieka w sieci ponad 700 przychodniach na terenie całej Polski
  • miesięczna opłata pobierana automatycznie z eKONTA
  • dostęp do renomowanych prywatnych sieci placówek
  • 270 badań laboratoryjnych i diagnostycznych
  • bezpłatne szczepienia przeciw grypie
  • prowadzenie ciąży bez względu na jej zaawansowanie już od 1 dnia obowiązywania ubezpieczenia
  • dostęp do internisty w ciągu maks. 24 godzin, a do specjalisty w ciągu maks. 5 dni również bez skierowania
  • rezerwacja telefoniczna na konkretną godzinę, potwierdzana wiadomością sms
  • do dyspozycji 24 godzinna infolinia o dostępnych usługach i świadczeniach medycznych
  • do wyboru pakiet komfortowy lub maksymalny
  • możliwość rezygnacji z ubezpieczenia w dowolnym momencie

 

Ubezpieczenia podróżne

mDirect
  • ubezpieczenie BRE Ubezpieczenia
  • ochrona osób wyjeżdżających za granicę
  • ubezpieczenie m.in.: kosztów leczenia, kosztów transportu medycznego, NNW, OC
  • możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia
  • ochrona możliwa już po dwóch godzinach od złożenia wniosku
  • numer polisy wysyłany sms-em
  • zakup online lub przez mLinię
  • możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o amatorskie uprawianie sportów zimowych (w szczególności narciarstwo i snowboard), amatorskie nurkowanie z aparatami oddechowymi i wykonywanie pracy za granicą
mPodróżnik
  • ubezpieczenie Generali T.U. S.A
  • ochrona osób wyjeżdżających za granicę
  • możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia
  • brak wyznaczonych placówek medycznych, do których należy się zgłosić
  • uproszczona forma zakupu
  • numer polisy wysyłany sms-em
  • możliwość rozszerzenia zakresu o skutki amatorskiego uprawiania narciarstwa
  • zakup online
  • dodatkowo zakres pomocy assistance

 

Assistance

Assistance Auto24h
  • pomoc w razie nagłego zdarzenia losowego
  • trzy warianty ubezpieczenia do wyboru
  • miesięczna opłata pobierana automatycznie z eKONTA
  • w przypadku awarii oferowana pomoc na miejscu obejmuje: naprawę samochodu, ładowania akumulatora, dostarczenia paliwa, wymianę przebitej opony, otwarcie i uruchomienie pojazdu (w przypadku zatrzaśnięcia, utraty lub uszkodzenia kluczy)
  • pomoc obejmuje także: holowanie pojazdu, zorganizowanie samochodu zastępczego, noclegu w hotelu lub pokrycie kosztów powrotu do domu (świadczenia zamienne)
Assistance Dom24h
  • pomoc w razie nagłego zdarzenia losowego
  • trzy warianty ubezpieczenia do wyboru
  • miesięczna opłata pobierana automatycznie z eKONTA
  • pomoc w razie awarii w domu obejmuje: naprawę sprzętu RTV/AGD, komputera, interwencję ślusarza w przypadku zatrzaśniętego lub uszkodzonego zamka
  • w drzwiach, wizyty specjalisty np. hydraulika w przypadku pękniętej rury, szklarza w przypadku wybitej szyby itp.
Assistance Opieka24h
  • pomoc w razie nagłego zdarzenia losowego
  • trzy warianty ubezpieczenia do wyboru
  • miesięczna opłata pobierana automatycznie z eKONTA
  • ubezpieczenie obejmuje: wizytę lekarza, pediatry lub pielęgniarki w domu, opiekę domową po hospitalizacji, dostawę leków i sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego, transport medyczny do szpitala

 

Ubezpieczenia na życie z funduszem

Na Życie z funduszem
  • ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym
  • produkt łączący ochronę życia i inwestowanie środków w fundusze kapitałowe
  • zmaksymalizowany zysk
  • możliwość wyboru dodatkowych klauzul
  • całodobowy dostęp do operacji dokonywanych na polisie
  • składki są automatyczne pobieranie z konta w mBanku
  • brak opłaty za zawarcie ubezpieczenia
  • zakup polisy przez Internet
  • dwie części ubezpieczenia:
   – ochronna – zapewnia wypłatę świadczenia w razie śmierci osoby ubezpieczonej, a po wykupieniu dodatkowych klauzul, także w razie odniesienia uszczerbku na zdrowiu
   – inwestycyjna – zapewnia gromadzenie i pomnażanie kapitału w ramach funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Generali Życie T.U. S.A.

 

Ubezpieczenia do kart

Pakiet Bezpieczna Karta
  • składka pobierana automatycznie z eKONTA
  • ochrona w zakresie nieuprawnionego użycia karty i utraty środków pieniężnych
Pakiet Bezpieczna VISA
  • ochrona w zakresie nieuprawnionego użycia karty i utraty środków pieniężnych
  • obowiązuje na terenie całego świata
  • bezpłatny pakiet oferowany jest przez mBank wspólnie z BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.
  • ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się automatycznie w dniu aktywacji karty
  • zakres obejmuje:
   – rabunek gotówki pobranej z bankomatu (ochrona obejmuje utratę gotówki w kwocie od 2000 do 4000 zł do 2h od jej pobrania
   – poniesione przez Ubezpieczonego koszty prowizji za wypłatę utraconej gotówki
   – nieuprawnione transakcje dokonane przed zastrzeżeniem karty, transakcje przy użyciu numeru PIN oraz transakcje internetowe
   – koszt wydania nowej karty w miejsce utraconej
Pakiet Bezpieczny Mastercard
  • ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia aktywacji karty
  • ochrona w zakresie nieuprawnionego użycia karty i utraty środków pieniężnych
  • obowiązuje na terenie całego świata
  • bezpłatny oferowany przez mBank wspólnie z BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.
  • zakres obejmuje:
   – rabunek gotówki pobranej z bankomatu (ochrona obejmuje utratę gotówki w kwocie od 2000 do 4000 zł do 2h od jej pobrania
   – poniesione przez Ubezpieczonego koszty prowizji za wypłatę utraconej gotówki
   – nieuprawnione transakcje dokonane przed zastrzeżeniem karty, transakcje przy użyciu numeru PIN oraz transakcje internetowe
   – koszt wydania nowej karty w miejsce utraconej
Ubezpieczenie Spłaty Karty PLUS
  • obowiązuje na terenie całego świata
  • ubezpieczenie oferowane wspólnie przez mBank z BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.
  • gwarantuje spłatę zadłużenia w przypadku:
   – śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jeżeli nastąpiła w okresie 180 dni kalendarzowych od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku
   – całkowitej i trwałej niezdolności do pracy Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
   – czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczonego spowodowanej pobytem w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Pakiet Gold
  • bezpłatne ubezpieczenie
  • w skład pakietu wchodzą Ubezpieczenie Podróżne i Ubezpieczenie Assistance
  • zakres ubezpieczenia Podróżnego:
   – ubezpieczenie kosztów leczenia
   – natychmiastowa pomoc Assistance i transport medyczny
   – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
   – ubezpieczenie utraty bagażu podróżnego
   – ubezpieczenie opóźnienia bagażu podróżnego
   – ubezpieczenie nagłego leczenia dentystycznego
  • zakres ubezpieczenia Assistance:
   – Pakiet medyczny
   – medyczna Platforma Informacyjna (MPI),
   – Pakiet Serwisu Concierge
   – Serwis Informacyjny
   – Pakiet Infolinii Prawnej
Pakiet Platinum
  • ubezpieczenie bezpłatne
  • w skład pakietu wchodzą Ubezpieczenie Podróżne i Ubezpieczenie Assistance oraz Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NW)
  • zakres ubezpieczenia podróżnego:
   – ubezpieczenie kosztów leczenia
   – natychmiastowa pomoc Assistance i transport medyczny
   – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
   – ubezpieczenie utraty bagażu podróżnego
   – ubezpieczenie opóźnienia bagażu podróżnego
   – ubezpieczenie nagłego leczenia dentystycznego
   – ubezpieczenie opóźnienia odlotu
  • zakres ubezpieczenia assistance:
   – Pakiet medyczny – Platinum
   – Medyczna Platforma Informacyjna (MPI) – Platinum
   – Pakiet Serwisu Concierge – Platinum
   – Serwis Informacyjny – Platinum
   – Pakiet Infolinii Prawnej – Platinum

 

Ubezpieczenia NNW

NNW Ochrona24h
  • miesięczna opłata pobierana automatycznie z eKONTA
  • trzy warianty ubezpieczenia:
   – Ochrona24h STANDARD
   – Ochrona24h KOMFORT
   – Ochrona24h PREMIUM
Samochodowe NNW
   • ubezpieczenie dobrowolne
   • ochroną NNW objęty jest kierowca pojazdu oraz jego pasażerowie
   • ubezpieczenie obejmuje terytorium Polski
   • miesięczne raty
   • możliwość zakupienia polisy z trzymiesięcznym wyprzedzeniem

Ubezpieczenia kredytów

Ubezpieczenie kredytów hipotecznych
  • składka ubezpieczeniowa pobierana w sposób automatyczny z eKONTA
  • w ramach mPlanu oferowane są ubezpieczenia grupowe:
   – ubezpieczenie nieruchomości
   – ubezpieczenie ruchomości „Mieszkam Bezpiecznie”
   – ubezpieczenie na życie i od trwałej niezdolności do pracy
   – ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu
Ubezpieczenie Spłaty Kredytu gotówkowego
  • brak ankiety medycznej
  • składka ubezpieczeniowa pobierana jest jednorazowo za cały okres kredytowania i doliczana do miesięcznych rat Twojego kredytu
  • zabezpiecza rodzinę przed koniecznością spłaty kredytu w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych
  • ryzyko związane ze śmiercią, poważnym zachorowaniem, trwałą lub czasową niezdolnością do pracy przenoszone jest na Ubezpieczyciela
  • brak konieczności przedstawiania zaświadczeń o stanie zdrowia oraz brak konieczności przeprowadzania badań medycznych
  • nie wymagana cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
Ubezpieczenie Spłaty Kredytu samochodowego
  • brak ankiety medycznej
  • zniżka na ubezpieczenie komunikacyjne
  • ubezpieczenie na wypadek ryzyka związanego ze śmiercią, poważnym zachorowaniem, trwałą lub czasową niezdolnością do pracy,
  • zabezpieczenie najbliższych przed koniecznością spłaty kredytu,
  • brak ankiet medycznych, wystarczy, podpis na wniosku kredytowym