Kredyty

mBank kredyt hipoteczny dla firm


Kredyt hipoteczny dla firm

Kredyt hipoteczny przyznawany jest osobom fizycznym, prowadzącym działalność gospodarczą lub wykonującym wolny zawód, rozliczającym podatek dochodowy w formie uproszczonej (książki przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany) lub pełnej księgowości.

Kredyt udzielany jest na finansowanie:

   • bieżących potrzeb, zwiększenia środków Kredytobiorcy na finansowanie majątku obrotowego
   • nakładów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest stworzenie nowego lub powiększenie istniejącego majątku trwałego, w szczególności na:
    – zakup lub modernizację sprzętu, nabywanie majątku trwałego
    – zakup, budowę, rozbudowę lub modernizację obiektów
    – refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych w okresie do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku kredytowego
    – refinansowania kredytów/pożyczek zaciągniętych z przeznaczeniem na rozwój i finansowanie prowadzonej działalności gospodarczej, a w szczególności kredytów/pożyczek udzielonych przez instytucje i organizacje, działające na terenie Polski i Unii Europejskiej, wspierające rozwój małych i średnich przedsiębiorstw 

Kredyt hipoteczny dla firm przyznawany jest do 4 000 000 PLN na okres 20 lat z możliwością karencji w spłacie do 12 miesięcy. Decyzja kredytowa podejmowana jest w 3 dni. mBank umożliwia łączenie różnych celów kredytowania. Istnieje możliwość korzystania z ubezpieczenia niskiego wkładu oraz ubezpieczenia pomostowego. Kredyt hipoteczny oferuje niższe odsetki dzięki mechanizmowi bilansowania. Kredyt przyznawany w złotych (PLN) oraz denominowany w walutach obcych: dolarach USA (USD) lub euro (EUR).

 Klienci ubiegający się o kredyt hipoteczny mBanku muszą:

   • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych
   • prowadzić działalność gospodarczą na terenie Polski, nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy
   • generować w badanym przez mBank okresie dodatni wynik finansowy
   • posiadać w chwili uruchomienia kredytu hipotecznego rachunek mBIZNES konto
   • dokonywać rozliczeń finansowych za pośrednictwem rachunku bankowego, nieprzerwanie, przez co najmniej 12 miesięcy
   • zadeklarować stałe wpływy na mBIZNES konto w okresie obowiązywania umowy kredytowej