Kredyty

mBank inwestycje


Supermarket funduszy inwestycyjnych

  • supermarket funduszy inwestycyjnych umożliwia korzystanie z oferty funduszy inwestycyjnych mBanku
  • brak opłat i prowizji za zakup funduszy
  • dostęp do kilkuset funduszy, w tym indeksowych i zagranicznych
  • stały dostęp i pełna integracja z rachunkiem bankowym eKONTO
  • aktualne oraz historyczne wyceny jednostek
  • narzędzia wspomagające wybór funduszu
  • obsługa 24 godziny na dobę, przez Internet i telefon

Lokaty strukturyzowane

  • 100% ochrony zainwestowanego kapitału na koniec lokaty
  • brak opłat i prowizji za otwarcie lokaty
  • możliwość ponadprzeciętnych zysków z części opcyjnej
  • bezpieczeństwo lokaty bankowej
  • środki pieniężne objęte Bankowym Funduszem Gwarancyjnym
  • lokaty oparte na różnych instrumentach bazowych
  • oprocentowanie środków w czasie trwania subskrypcji zgodne z oprocentowaniem rachunku, z którego został złożony zapis
  • brak opłat subskrypcyjnych i opłat za zarządzanie lokatą
  • możliwość dywersyfikacji inwestycji poprzez zaangażowanie w lokaty oparte o zagraniczne akcje, indeksy akcji, koszyki indeksów, waluty, surowce i towary

eMAKLER

  • brak opłat za aktywację i prowadzenie usługi maklerskiej
  • składanie zleceń 24 godziny na dobę w systemie transakcyjnym
  • pełna integracja z eKONTEM
  • kupno i sprzedaż online papierów wartościowych
  • możliwość obrotu na kontraktach terminowych na WIG20
  • dostępny kredyt mEmisja na zakup akcji na rynku pierwotnym
  • możliwość zakupu i sprzedaży akcji, obligacji, praw do akcji (PDA), praw poboru (PP) oraz certyfikatów inwestycyjnych i strukturyzowanych
  • możliwość zakupu akcji w ofertach publicznych
  • dostęp do notowań ciągłych
  • połączenie w czasie rzeczywistym usługi maklerskiej i eKONTA z rachunkiem inwestycyjnym prowadzonym w Domu Inwestycyjnym BRE Banku S.A
  • analiza techniczna online w aplikacji mStatica
  • możliwość obsługi rachunku maklerskiego

Program regularnego oszczędzania – mPORTFEL Aktywny Portfel Funduszy Plus

  • produkt z regularną składką w formie ubezpieczenia grupowego na życie
  • inwestycja w wybrane fundusze inwestycyjne na rynku
  • oszczędzanie na dowolnie wybrany cel
  • 0% prowizji za otwarcie
  • minimalna składka miesięczna – 400 zł.
  • parasol podatkowy w ramach różnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych
  • samodzielny dobór wysokości i częstotliwości składki
  • optymalizacja podatkowa – odroczenie momentu zapłacenia podatku od zysków kapitałowych
  • fundusze zarządzane przez BRE Wealth Management S.A. 
  • wykorzystanie relatywnie niskich cen na rynkach kapitałowych

Alokacja środków – mPORTFEL Aktywny Portfel Funduszy

  • produkt z jednorazową składką w formie ubezpieczenia grupowego na życie
  • alokacja w najlepsze fundusze
  • 0% prowizji za otwarcie
  • parasol podatkowy w ramach różnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych
  • mLOKATA PLUS – 10% w promocji z Aktywnym Portfelem Funduszy
  • optymalizacja podatkowa – odroczenie momentu zapłacenia podatku od zysków kapitałowych
  • fundusze zarządzane przez BRE Wealth Management S.A.
  • wykorzystanie relatywnie niskich cen na rynkach kapitałowych
  • kwota wejścia – już od 20 000 zł

mIKE – III FILAR

  • trzeci filar systemu emerytalnego, w ramach którego samodzielnie są gromadzone środki na przyszłą emeryturę.
  • formy oszczędzania: IKE Fundusze, IKE Lokata, IKE Ubezpieczenia
  • nieopodatkowane odsetki – po osiągnięciu wieku emerytalnego nie zostaną obciążone 19% podatkiem od zysku
  • brak minimalnych wpłat
  • obsługa bankowa i emerytalna w jednym miejscu
  • jeden z trzech wariantów oszczędzania na emeryturę w mBanku – Indywidualne Konto Emerytalne oparte na funduszach inwestycyjnych TFI SKARBIEC
  • do IKE funduszy przystępuje się w momencie złożenia zlecenia nabycia któregokolwiek funduszu IKE w systemie transakcyjnym
  • brak opłat
  • dostęp do informacji w systemie transakcyjnym 

Dostępne fundusze w ramach mIKE:

Strategie bezpieczne

 •  SKARBIEC – IKE mDEPOZYTOWY
 •  SKARBIEC – IKE mOBLIGACJA
 •  SKARBIEC – IKE mOchrony Kapitału
 •  SKARBIEC – IKE mKASA
 •  SKARBIEC – IKE mLOKACYJNY

 

Strategie dynamiczne

 •  SKARBIEC – IKE mALOKACJI GLOBALNEJ
 •  SKARBIEC – IKE mWAGA
 •  SKARBIEC – IKE mAKCJA
 •  SKARBIEC – IKE mSELEKTYWNY NOWEJ EUROPY
 •  SKARBIEC – IKE mAKCJI NOWEJ EUROPY
 •  SKARBIEC – IKE mRYNKÓW SUROWCOWYCH
 •  SKARBIEC – IKE mAKTYWNEJ ALOKACJI
 •  SKARBIEC – IKE mSPÓŁEK WZROSTOWYCH
 •  SKARBIEC – IKE mMAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK
 •  SKARBIEC – IKE mBank Zagranicznych
 •  SKARBIEC – IKE mBank Stabilny
 •  SKARBIEC – IKE mBank Agresywny
 •  SKARBIEC – IKE mIII Filar