- Leonis Doradztwo & Szkolenia - http://www.leonis.pl -

Kontrakty

Kontrakt eksportowy

KONTRAKT EKSPORTOWY     zawarty dnia ……………………………………….r. w …………………………………………………. pomiędzy: SPRZEDAJ¡CY:…

Kontrakt importowy

KONTRAKT IMPORTOWY     zawarty dnia …………………………………….r. w ……………………………………………………. pomiędzy: SPRZEDAJ¡CY:…