Kredyty

Kontrakt importowy


 

KONTRAKT IMPORTOWY

 

 

zawarty dnia …………………………………….r. w ……………………………………………………. pomiędzy:

SPRZEDAJ¡CY:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

KUPUJ¡CY: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

TOWAR:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

ILOŚÆ: ………………………………………………………………………………………………………………………..

CENA: …………………………………………………………………………………………………………………………

TERMIN ODBIORU: …………………………………………………………………………………………………………….. TRANSPORT: ……………………………………………………………………………………………………………….. PŁATNOŚÆ: ………………………………………………………………………………………………………………………… BANK SPRZEDAJ¡CEGO: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

BANK KUPUJ¡CEGO

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

ARBITRAŻ:

Sąd właściwy dla siedziby Kupującego z zastosowaniem przepisów prawa kraju sprzedającego.

 

…………………………………………….                                          …………………………………………………

                  Sprzedający                                                                                 Kupujący