Kredyty

Kontrakty


Kontrakt eksportowy

KONTRAKT EKSPORTOWY     zawarty dnia ……………………………………….r. w …………………………………………………. pomiędzy: SPRZEDAJ¡CY:…

Więcej

Kontrakt importowy

KONTRAKT IMPORTOWY     zawarty dnia …………………………………….r. w ……………………………………………………. pomiędzy: SPRZEDAJ¡CY:…

Więcej