Kredyty

Serwis partnerski: leonisdirect.pl

Zapytanie o ceny wyrobów


ZAPYTANIE O CENY WYROBÓW

 

 

 

…………………, dnia……………

Adresat……………………………

 

Szanowni Państwo,

 

 

Prosimy uprzejmie o przesłanie nam Państwa cen ostatecznych na następujące wyroby:

 

wyrób                                                 cena jednostkowa

…………………………………….                ……………………………..

……………………………………                 ……………………………..

Prosimy o podanie cen oraz terminu ich ważności.

 

 

Z poważaniem,