Kredyty

Serwis partnerski: leonisdirect.pl

Warunki indywidualnego finansowania i kredytowania


WARUNKI INDYWIDUALNEGO FINANSOWANIA I KREDYTOWANIA

 

 

 

……………………., dnia …………..

Adresat………………………..

 

 

Szanowny Panie,

 

przekonany jestem, że słyszał Pan o formie indywidualnego finansowania i kredytowania. Obejmuje to nasze usługi , które oferujemy osobom posiadającym ponadprzeciętne dochody i zdolności kredytowe. Dlatego pozwalam sobie na przesłanie Panu kilku podstawowych informacji.

Indywidualne kredytowanie pozwala na niezależną kontrolę przy regulowaniu indywidualnych długoterminowych potrzeb. Jeśli Pański dochód roczny wynosi ……………PLN lub więcej i jeśli spełni Pan pozostałe warunki, to istnieje możliwość otrzymania kredytu w wysokości od………………. PLN do ………………..PLN. Kredytu tego można używać w celu zaspokojenia potrzeb własnych, rodziny oraz przy zakupie sprzętu gospodarstwa domowego. W tym celu wystarczy wypełnić czek na odpowiednią kwotę zawartą w ustalonym przedziale od …………….. do ………………….. PLN.

Forma indywidualnego kredytowania zapewnia następujące udogodnienia:

Nie pociąga kosztów przed skorzystaniem z tej formy usługi.

Istnieje możliwość wpłaty większej niż minimalna dla zmniejszenia przyszłych obciążeń finansowych. Nie ma żadnych pośrednich kosztów. Nie ma przedpłat.

Nie są wymagane wizyty w banku, by każdorazowo uzyskać kredyt.

Prosimy o wypełnienie załączonego wniosku i formularza sprawozdania finansowego. Powyższe informacje traktować będziemy jako poufne i nie pociągające żadnych zobowiązań. Po ich otrzymaniu nasz referent lub ja osobiście skontaktujemy się z Panem.

 

Z poważaniem,

…………………………….

          (podpis)