Kredyty

Upomnienie z powodu nieuregulowanych należnościUPOMNIENIE Z POWODU NIEUREGULOWANYCH NALEŻNOŚCI

 

 

 

…………………, dnia …………….

Adresat:………………………….

 

 

 

Szanowni  Państwo,

 

z przykrością stwierdzam, że nie możemy więcej przedłużać terminu płatności.

Dotychczas wykazaliśmy wiele cierpliwości i dobrej woli. Jeśli jednak powyższa faktura nie zostanie uregulowana w całości do dnia…………………………………………., przekażemy sprawę naszemu prawnikowi, który skieruje ją na drogę sądową.

 

 

Z poważaniem,

 

…………………………………….

(podpis)