Kredyty

Stosowanie stałych cen


STOSOWANIE STAŁYCH CEN

 

 

 

…………………, dnia …………….

Adresat:……………………………..

 

 

Szanowni Państwo,

 

zmiana naszych cen jest niemożliwa, nawet gdybyśmy chcieli to zrobić.

Opracowując cennik na bieżący rok staraliśmy się, aby ceny na nasze artykuły były jak najniższe. Oprócz tego dla klientów kupujących większe ilości przewidzieliśmy specjalne rabaty. Wyjaśniliśmy naszym kupcom, że nasze ceny ustalone zostały zgodnie z obowiązującymi normami na podstawie jakości wyrobów.

Jeżeli Państwa firmie sprzedalibyśmy towar po niższej cenie, to innym musielibyśmy naliczyć wyższą cenę, co nie byłoby etyczne wobec naszych klientów.

Nasza polityka cenowa została ustalona uczciwie i z myślą o naszych klientach, którzy za swoje pieniądze otrzymują towar najwyższej jakości.

 

 

Z poważaniem,

 

…………………………………………

(podpis)