Kredyty

Prośba o przedłużenie terminu płatności


PROŚBA O PRZEDŁUŻENIE TERMINU PŁATNOŚCI

 

 

 

 

…………………, dnia …………….

Adresat:……………………………..

 

 

 

Szanowny Panie,

 

zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu płatności faktury za dostarczony towar, nr……………………, na kwotę……………………….

Płatność powyższej faktury zależna jest od otrzymania czeku od jednego z naszych klientów, od którego właśnie dowiedzieliśmy się, że nie może go przesłać przed …………………………….(data).

Dlatego proszę o wyrozumiałość i przedłużenie nam terminu płatności o dwa tygodnie. Przepraszamy za wynikłe z tego powodu niedogodności.

 

 

Z poważaniem,

 

………………………………………..

(podpis)