Kredyty

Serwis partnerski: leonisdirect.pl

Podziękowanie za otrzymaną przedpłatę


Podziękowanie za otrzymaną przedpłatę Podziekowanie za otrzymana przedplate

PODZIÊKOWANIE ZA OTRZYMAN¡ PRZEDPŁATÊ

 

 

 

 

………………., dnia………..

 

Adresat:……………………

 

 

Szanowny Panie,

 

dziękujemy za przekazaną czekiem płatność za miesiąc……………………………………………

Informacje o przekazanych płatnościach przesyłane pocztą nie dochodzą regularnie i z pewnością to miało miejsce w Pańskim przypadku.

Państwa czek został już zaksięgowany i uwzględniony na Państwa koncie.

 

 

Z poważaniem,

 

……………………………………

(podpis)