Kredyty

Pismo wyjaśniające stan rozliczeń


Pismo wyjaśniające stan rozliczeń

PISMO WYJAŚNIAJ¡CE STAN ROZLICZEÑ

 

 

 

…………………., dnia……………….

 

Adresat:………………………………..

 

 

 

Otrzymaliśmy Państwa sprawozdanie dotyczące stanu rozliczenia z dnia ……………………., stwierdzające stan rachunku na kwotę ………………………. PLN.

Z niżej podanych powodów nie zgadzamy się z nadesłanym sprawozdaniem:

Nie przyjęliśmy towaru, którego ceną nas się obciąża. Ceny przekraczają uzgodnione kwoty.

Dnia ………………………. przekazaliśmy na Państwa konto przedpłatę w wys. ……………………… PLN

Towar otrzymaliśmy w stanie uszkodzonym, jak już pisaliśmy w oświadczeniu z dnia……………….

Zgodnie z przysługującym nam prawem, towar przygotowany jest do zwrotu.

Prosimy o uzgodnienie rozliczeń zgodnie z powyższymi uwagami.

 

 

Z poważaniem,

 

……………………………………

(podpis)