Kredyty

Odpowiedź na zapytanie o wypłacalność firmyODPOWIED¬ NA ZAPYTANIE O WYPŁACALNOŚCI FIRMY

 

 

 

………………….., dnia…………

 

Adresat:…………………………..

 

 

 

Szanowny Panie,

 

pomimo iż firma …………………………………………. jest naszym wieloletnim klientem, to wciąż jeszcze nie mamy tak bliskich kontaktów, abyśmy mogli za nią gwarantować.

W ostatnich latach…………………………..(podać okres) firmie tej dostarczyliśmy ……………………… wysyłek towaru. Płatności nadchodziły zawsze regularnie. Firma w kręgach handlowych cieszy się dobrą opinią, jednak jej zdolność kredytowa nie jest nam znana.

 

 

Z poważaniem,

 

…………………………………………….

(podpis)