Kredyty

Serwis partnerski: leonisdirect.pl

Informacja o niewłaściwym wystawieniu faktur


 

INFORMACJA O NIEWŁAŚCIWYM WYSTAWIANIU FAKTUR

 

 

 

 

…………………, dnia …………….

Adresat:……………………………………

 

 

Szanowni  Państwo,

 

niniejszym informujemy Państwa, że w ostatnim czasie w fakturach VAT pojawiło się kilka błędów, co przysparza nam dodatkowej pracy.

Dla obopólnej korzyści należałoby je wyeliminować. Dlatego prosimy o większą dokładność w wystawianiu rachunków.

Adres siedziby naszej firmy jest inny niż Biura Handlowego, a mianowicie:

Siedziba:

…………………………………………………………(adres siedziby)

Biuro Handlowe:

………………………………………………………….(adres biura)

Prosimy o poprawne wystawianie faktur.

 

 

Z poważaniem,

 

……………………………………………….

(podpis)