Kredyty

Serwis partnerski: leonisdirect.pl

Gwarancja uregulowania zaległych płatności


GWARANCJA  UREGULOWANIA ZALEGŁYCH PŁATNOŚCI

    

 

 

 

…………………, dnia …………….

Adresat:……………………………………

 

 

 

Szanowni  Państwo,

 

wiedząc, iż firmie ………………………………………………………, która jest Państwa dłużnikiem, zostanie udzielona pożyczka, niżej podpisani gwarantujemy bezwarunkowe i natychmiastowe uregulowanie zaległych długów przez tę firmę.

Długi obejmują: ………………………………………………… (wykaz zaległych faktur).

Niżej podpisani zobowiązują się do dotrzymania niniejszej gwarancji, bez względu na jakiekolwiek okoliczności.

 

Z poważaniem

 

………………………………………………………….

(podpisy)