Kredyty

Finansowo – Ksiegowe


Otwarcie nowego rachunku

OTWARCIE NOWEGO RACHUNKU, NIEPONOSZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DŁUGI OSOBY TRZECIEJ     …………………, dnia ……………. Adresat:……………………………       Szanowni Państwo,   niniejszym informuję, że od…

Więcej

Prośba o przedłużenie terminu płatności

PROŚBA O PRZEDŁUŻENIE TERMINU PŁATNOŚCI         …………………, dnia ……………. Adresat:……………………………..       Szanowny Panie,   zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu płatności…

Więcej

Stosowanie stałych cen

STOSOWANIE STAŁYCH CEN       …………………, dnia ……………. Adresat:……………………………..     Szanowni Państwo,   zmiana naszych cen jest niemożliwa, nawet gdybyśmy chcieli to zrobić. Opracowując cennik na bieżący…

Więcej

Upomnienie z powodu zaległych płatności 1

UPOMNIENIE Z POWODU ZALEGŁYCH PŁATNOŚCI           ……………………….., dnia……………………   Adresat:………………………………………….       Szanowni Państwo,   zawsze wiele uwagi…

Więcej

Diety / Zwrot za przejazdy / Potwierdzenie poniesionych kosztów

DIETY, ZWROT ZA PRZEJAZDY, POTWIERDZENIE PONIESIONYCH KOSZTÓW         …………………, dnia …………….     Szanowni Państwo,   w naszej firmie dużą wagę przywiązujemy do sumienności prowadzonej ewidencji dotyczącej kosztów…

Więcej

Gwarancja uregulowania zaległych płatności

GWARANCJA  UREGULOWANIA ZALEGŁYCH PŁATNOŚCI            …………………, dnia ……………. Adresat:……………………………………       Szanowni  Państwo,   wiedząc, iż firmie…

Więcej

Informacja o niewłaściwym wystawieniu faktur

  INFORMACJA O NIEWŁAŚCIWYM WYSTAWIANIU FAKTUR         …………………, dnia ……………. Adresat:……………………………………     Szanowni  Państwo,   niniejszym informujemy Państwa, że w ostatnim czasie w…

Więcej

Informacja o otrzymaniu czeku bez pokrycia

INFORMACJA O OTRZYMANIU CZEKU BEZ POKRYCIA         …………………, dnia ……………. Adresat:…………………………….     Szanowny Panie,   niniejszym informuję, że czek nr ………………………………………, który…

Więcej

Informacje przcownika o kosztach poniesionych podczas podróży

INFORMACJA PRACOWNIKA O KOSZTACH PONIESIONYCH PODCZAS PODRÓŻY       ……………………………………………………. (imię i nazwisko pracownika)   Podróż służbowa do ……………………………………… Obejmuje okres od…

Więcej

Odpowiedź na zapytanie o wypłacalność firmy

ODPOWIED¬ NA ZAPYTANIE O WYPŁACALNOŚCI FIRMY       ………………….., dnia…………   Adresat:…………………………..       Szanowny Panie,   pomimo iż firma …………………………………………. jest naszym…

Więcej

Żądanie potwierdzenia zdolności kredytowania i referencji

Ż¡DANIE POTWIERDZENIA ZDOLNOŚCI KREDYTOWANIA I REFERENCJI         ……………., dnia ……………….. Adresat …………………………..     Szanowny Panie,   dziękujemy za przesłane dnia………………….. zamówienie na…

Więcej

Żądanie płatności gotówkowej

Ż¡DANIE PŁATNOŚCI GOTÓWKOWEJ         …………………., dnia ……………… Adresat………………………………..     Szanowny Panie,   szczerze mówiąc, większość naszych klientów płatności za nasze wyroby woli…

Więcej

Zwrot czeku z powodu niewłaściwego wypełnienia

ZWROT CZEKU Z POWODU NIEWŁAŚCIWEGO WYPEŁNIENIA         …………………….., dnia …………………… Adresat:……………………………………….     Szanowni Państwo,   niniejszym potwierdzamy otrzymanie Państwa czeku za…

Więcej

Zgłoszenie zamiaru kupna nieruchomości

ZGŁOSZENIE ZAMIARU KUPNA NIERUCHOMOŚCI, WPŁATA ZADATKU, OFERTA NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI           …………………………………………         (imię i nazwisko)     Na podstawie niniejszego dokumentu,…

Więcej

Zapytanie o zakup na kredyt

ZAPYTANIE O ZAKUP NA KREDYT       ………………., dnia………….   Adresat: ……………………….       Szanowni Państwo,   w okresie od……………………. do…………………………. dokonywaliśmy u Państwa…

Więcej

Zapytanie o ceny wyrobów

ZAPYTANIE O CENY WYROBÓW       …………………, dnia…………… Adresat……………………………   Szanowni Państwo,     Prosimy uprzejmie o przesłanie nam Państwa cen ostatecznych na następujące wyroby:  …

Więcej

Wyjaśnienie powodu opóźnienia płatności

WYJAŚNIENIE POWODU OPÓ¬NIENIA PŁATNOŚCI         ………………., dnia…………..   Adresat:………………………..     Szanowni Państwo,   przykro nam, że musieli Państwo czekać na uregulowanie kredytu za…

Więcej

Wezwanie do zapłaty czynszu

WEZWANIE DO ZAPŁATY CZYNSZU         …………………….., dnia …………….   Adresat: ………………………………..     Szanowny Panie,     Niniejszym wzywam Państwa do natychmiastowego uregulowania czynszu za…

Więcej

Warunki indywidualnego finansowania i kredytowania

WARUNKI INDYWIDUALNEGO FINANSOWANIA I KREDYTOWANIA       ……………………., dnia ………….. Adresat………………………..     Szanowny Panie,   przekonany jestem, że słyszał Pan o formie indywidualnego finansowania i kredytowania….

Więcej

Upomnienie z powodu zaległych płatności

UPOMNIENIE Z POWODU ZALEGŁYCH PŁATNOŚCI         …………………………., dnia………………   Adresat:……………………………………….     Szanowny Panie,   zgodziliśmy się na Pańską prośbę i odłożyliśmy…

Więcej

Uwaga banku o nie korzystaniu z rachunku bankowego

UWAGA BANKU O NIEKORZYSTANIU Z RACHUNKU BANKOWEGO       ………………., dnia………… Adresat:……………………….     Szanowny Panie,   z niepokojem zauważyliśmy, że w ostatnim czasie nie korzysta Pan ze swojego rachunku bankowego….

Więcej

Upomnienie z powodu nieuregulowanych płatności

UPOMNIENIE Z POWODU NIEUREGULOWANYCH PŁATNOŚCI         ………………………., dnia……………    Adresat: ………………………………..         Szanowny Panie,   wielokrotnie kontaktowaliśmy się…

Więcej

Upomnienie z powodu zaległych płatności 2

UPOMNIENIE Z POWODU ZALEGŁYCH PŁATNOŚCI           ……………………….., dnia……………………   Adresat:………………………………………….       Szanowni Państwo,   zawsze wiele uwagi…

Więcej

Upomnienie z powodu nieuregulowanych należności

UPOMNIENIE Z POWODU NIEUREGULOWANYCH NALEŻNOŚCI       …………………, dnia ……………. Adresat:………………………….       Szanowni  Państwo,   z przykrością stwierdzam, że nie możemy więcej przedłużać terminu…

Więcej

Upomnienie z powodu nieuregulowania faktury

UPOMNIENIE Z POWODU NIEUREGULOWANIA FAKTURY         …………………….., dnia……………..   Adresat:………………………………..     Szanowny Panie,   dotychczas próbowaliśmy już wielu sposobów na otrzymanie od Pana…

Więcej

Podziękowanie za otrzymaną przedpłatę

Podziękowanie za otrzymaną przedpłatę Podziekowanie za otrzymana przedplate PODZIÊKOWANIE ZA OTRZYMAN¡ PRZEDPŁATÊ         ………………., dnia………..   Adresat:……………………     Szanowny Panie,   dziękujemy za…

Więcej

Pismo wyjaśniające stan rozliczeń

Pismo wyjaśniające stan rozliczeń PISMO WYJAŚNIAJ¡CE STAN ROZLICZEÑ       …………………., dnia……………….   Adresat:………………………………..       Otrzymaliśmy Państwa sprawozdanie dotyczące stanu rozliczenia z…

Więcej

Oświadczenie o gwarancji płatności

OŚWIADCZENIE O GWARANCJI  PŁATNOŚCI     …………………, dnia ……………. Adresat:……………………………..       Niniejszym, niżej podpisani, całkowicie i bezwarunkowo gwarantują natychmiastowe uregulowanie płatności kwoty…

Więcej

Odrzucenie prośby o udzielenie kredytu

ODRZUCENIE PROŚBY O UDZIELENIE KREDYTU         ……………….., dnia…………..   Adresat:…………………………       Szanowny Panie,   dziękujemy za pismo z dnia…………………… z prośbą o udzielenie kredytu…

Więcej

Odpowiedź na zapytanie o zdolności kredytowej firmy

ODPOWIED¬ NA ZAPYTANIE O ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ FIRMY       …………………, dnia ……………. Adresat:…………………………….         Szanowni Państwo,   niniejszym odpowiadamy na Państwa zapytanie o zdolności…

Więcej