Kredyty

Eurobank kredyt gotówkowy


Tani kredyt z kontem – to oferta Eurobanku oferująca kredyt z niskim oprocentowaniem w pakiecie z nowoczesnym kontem za 0 zł. Maksymalna kwota kredytu wynosi:120.000 zł. Okres kredytowania do 84 rat. Niskie oprocentowanie przez cały okres kredytu, dzięki regularnym przelewom wynagrodzenia. Możliwość skorzystania raz w roku z wakacji kredytowych. Możliwość połączenia dochodów z dochodami członka rodziny, dzięki czemu uzyskasz można uzyskać wyższy kredyt.
 
Kredyt z premią roczną – charakteryzuje się premiami, które klient otrzymuje za terminowe spłacanie zobowiązań wobec Eurobanku. Wysokość premii uzależniona jest wysokości zaciągniętego kredytu i może wynieść od 50 do 750 zł. Maksymalna wysokość przyznanego kredytu to 120 000 zł. Kredyt może zostać przyznany na 84 raty. Możliwość skorzystania raz w roku z wakacji kredytowych.
 

Kredyt dla każdego – charakteryzuje się możliwością uzyskania kredytu w ciągu 15 min. podczas jednej wizyty w placówce Eurobanku. Kredyt może zostać przyznany na okres od 3 do 84 rat. Wysokość kredytu wynosi od 500 – 120 000 zł. Raz w roku bank umożliwia zrobienie miesięcznej przerwy w spłacie kredytu. Aby uzyskać wyższą kwotę kredytu, można połączyć dochody z drugą osobą. Do kredytu oferowane są ubezpieczenia:

  • utraty pracy lub czasowej niezdolności do pracy lub poważnego zachorowania (w zależności od źródła uzyskiwanych dochodów)
  • śmierci i trwałego inwalidztwa

Regularne spłaty zobowiązań pozwalają na odnowienie kredytu o niższym atrakcyjnym oprocentowaniu.

Kredyt online pozwala na załatwienie formalności kredytowych bez wychodzenia z domu. Kwota kredytu może wynosić od 1000 zł do 60 000 zł. Okres kredytowania klient może dopasować do swoich indywidualnych potrzeb (od 3 do 60 miesięcy). Kredyt można przeznaczyć na dowolny cel. Bank nie wymaga poręczycieli ani innych zabezpieczeń spłat kredytu. Możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych opłat. Dodatkowo klient może skorzystać z oferty ubezpieczeniowej, wybierając jeden z dwóch pakietów. 

Pakiet podstawowy:

  • na wypadek śmierci Kredytobiorcy
  • na wypadek trwałej całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji Kredytobiorcy
  • Medical Assistance

Pakiet pełny – składa się z ubezpieczeń wchodzących w skład Pakietu podstawowego oraz dodatkowych ubezpieczeń:

  • na wypadek utraty pracy przez Kredytobiorcę lub
  • na wypadek poważnego zachorowania Kredytobiorcy


Kredyt konsolidacyjny – jest przeznaczony na spłatę innych zobowiązań kredytobiorcy. Kwota kredytu wynosi od 2000 zł do 150 000 zł. Maksymalny okres spłaty kredytu może wynieść nawet 8 lat. Eurobank daje możliwość otrzymania dodatkowych środków na dowolny cel i nie wymaga zabezpieczenia hipotecznego. Kredyt konsolidacyjny Eurobanku pozwala skonsolidować zobowiązania kredytowe Współmałżonka.
Kredytobiorca może skorzystać z oferowanego ubezpieczenia kredytu od:

  • utraty pracy lub trwałej niezdolności do pracy lub poważnego zachorowania (w zależności od źródła uzyskiwanych dochodów)
  • śmierci i trwałego inwalidztwa
 
Pożyczka zabezpieczona pojazdem – w zamian za ustanowienie zabezpieczenia na pojeździe nie starszym niż 5 lat kredytobiorca otrzymuje atrakcyjne oprocentowanie.  Zabezpieczenia na pojeździe klient może ustanowić przed wypłatą środków z kredytu lub w ciągu 90 dni od podpisania umowy. Kwota oferowanego kredytu wynosi od 5000 zł do 120 000 zł, a okres kredytowania od 3 do 60 miesięcy. Wymagane zabezpieczenia to przewłaszczenie pojazdu na Bank oraz cesja praw z polisy AC w całym okresie kredytowania. Klient może skorzystać raz w roku z wakacji kredytowych.