Kredyty

Eurobank karty kredytowe


Visa Gold Perfect– to karta kredytowa zbliżeniowa, dająca możliwość dokonywania szybkich i wygodnych płatności zbliżeniowych. Karta wydawana jest bezpłatnie. Dostępny limit na karcie wynosi od 2.000 zł. do 30.000 zł.  Dla transakcji bezgotówkowych klient korzysta do 56 dni z okresu bezodsetkowego. Rzeczywiste roczne oprocentowanie na karcie wynosi 23,50%. Eurobank do karty oferuje również pakiet bezpłatnych ubezpieczeń w standardzie. Brak opłaty rocznej pod warunkiem dokonania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających naliczenie opłaty min. 35 transakcji bezgotówkowych lub transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 12 000 PLN. Bank zwraca część wydatków poniesionych na zakupy w supermarketach i na stacjach benzynowych. Do Visa Gold Perfect klient otrzymuje bezpłatny internetowy dostęp, umożliwiający zarządzanie kartą kredytową.

Visa Classic – karta kredytowa z chipem, oferująca darmowy kredyt w wysokości przyznanego limitu – do dyspozycji klient ma do 52 dni okresu bezodsetkowego dla transakcji bezgotówkowych. Dostępny limit wynosi od 1 000  zł do 3 000 zł. Klient posiadający kartę Visa Classic, otrzymuje bezpłatne SMS-y przypominające o spłacie zadłużenia – na 7 i 2 dni przed terminem spłaty. Sam również ustala wysokość spłat. Minimalna rata wynosi 5% zadłużenia.
W razie zagubienia karty Eurobank zapewnia 48-godzinny okres ochronny. Należy jednak jak najszybciej poinformować bank o utracie karty. Brak opłaty rocznej pod warunkiem dokonania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających naliczenie opłaty min. 35 transakcji bezgotówkowych lub transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 6 000 PLN. Rzeczywiste roczne oprocentowanie wynosi 25,81%. Dzięki internetowemu dostępowi, klient może bezpłatnie kontrolować i zarządzać kartą Visa Classic.

Visa Gold – kredyt w wysokości przyznanego limitu od 2.000 zł. do 10.000 zł. Rzeczywiste roczne oprocentowanie wynosi 24,57%. Karta umożliwia klientowi samodzielne ustalanie wysokości spłat, jednak minimalna rata to 5% zadłużenia. Przy transakcjach bezgotówkowych, klient korzysta do 52 dni z okresu bezodsetkowego. Eurobank umożliwia bezpłatne zarządzanie kartą Visa Gold za pomocą internetowego serwisu. Klient otrzymuje możliwość otrzymywania elektronicznych zestawień transakcji na adres e-mail, jak również SMS-y informujące na 7 i 2 dni przed terminem spłaty o terminie i kwocie wymaganej raty. Brak opłaty rocznej pod warunkiem dokonania w ciągu 12 miesięcy poprzedzajacych naliczenie opłaty min. 35 transakcji bezgotówkowych lub transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 12 000 PLN
 
Visa Gold home – gwarantuje comiesięczny 5% zwrot kwoty wydanej na zakupy w wybranych hipermarketach budowlanych. Aby otrzymać bonus należy w ciągu cyklu rozliczeniowego zapłacić kartą za dowolne zakupy na łączną kwotę minimum 1000 zł, w tym przynajmniej 300 zł w wybranych marketach budowlanych. Limit na karcie wynosi 10.000 zł. Okres bezodsetkowy trwa do 52 dni. Rzeczywiste roczne oprocentowanie na karcie wynosi 23,86%. Klient sam ustala wysokość spłat, jednak minimalna rata nie może być mniejsza niż 5% zadłużenia. Brak opłaty rocznej pod warunkiem dokonania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających naliczenie opłaty min. 35 transakcji bezgotówkowych lub transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 12 000 zł. Klient otrzymuje bezpłatne SMS-y przypominające o spłacie zadłużenia oraz internetowy dostęp do karty. Eurobank oferuje bezpłatne ubezpieczenie karty,, obejmujące m.in.: nieuprawnione użycie karty, kradzież gotówki pobranej z bankomatu, kradzież towaru kupionego za pomocą karty, zaginięcie i uszkodzenia bagażu, koszty opóźnienia lotu podczas podróży, pomoc medyczną i prawną, bezpieczeństwo w przypadku zagubienia karty
 
Visa Classic Standard Bis – dostępna wyłącznie w ramach wymiany kart Visa Classic Kaufland, Visa Classic EKO oraz Visa Clasic Partner AGD. Klient korzysta do 56 dni z okresu bezodsetkowego. Karta wyposażona jest w mikroprocesor. Rzeczywiste roczne oprocentowanie dla kart Visa Classic Standard Bis za Visa Classic Kaufland wynosi 23,98%, dla kart Visa Classic Standard Bis za Visa Classic EKO wynosi 25,78%, dla kart Visa Classic Standard Bis za Visa Classic Partner AGD RTV wynosi 28,81%. Klient otrzymuje zwrot opłaty miesięcznej za kartę, jeżeli w cyklu rozliczeniowym, w którym pobrano opłatę rozliczono min. 3 transakcje dokonane za pomocą karty.