Kredyty

Eurobank


Euro Bank Spółka Akcyjna

 

Euro Bank S.A. działa na polskim rynku od września 2003r. Od 2005r. akcjonariuszem spółki jest francuska Grupa Société Générale, która jest wiodącą instytucją finansową w strefie euro.

Bank prowadzi konta osobiste i lokaty pieniężne, udziela krótkoterminowych kredytów konsumpcyjnych oraz konsolidacyjnych oraz udostępnia karty płatnicze i karty kredytowe, pośredniczy na mocy umów agencyjnych w udzielaniu kredytów hipotecznych. Cechą szczególną Eurobanku jest prowadzenie oddziałów w postaci standów w supermarketach i centrach handlowych, gdzie można dokonać wpłat i wypłat gotówki za pośrednictwem bankomatów i wpłatomatów, zawrzeć umowę kredytu, założyć konto w kilka minut lub otrzymać od ręki kartę płatniczą.

 


Wizytówka Banku
Dane adresowe: Euro Bank S.A.
ul. św. Mikołaja 72
50-126 Wrocław
Dane kontaktowe: tel.: (+48 71) 79 55 500
faks: (+48 71) 79 55 501
e-mail: info@eurobank.pl
Dane spółki:
Rok założenia: 2003
NIP: 521-008-25-38
REGON: 006234590
Kapitał spółki: 563 096 032,05 PLN wpłacony w całości
Zarząd:
 • Arnaud Denis – Prezes Zarządu
 • Yves Arrouet – Wiceprezes Zarządu
 • Marcin Ciszewski – Wiceprezes Zarządu
 • Arnaud Denis – Wiceprezes Zarządu
 • Wojciech Humiński – Wiceprezes Zarządu
 • Krystian Kulczycki – Wiceprezes Zarządu
 • Jarosław Nowacki – Wiceprezes Zarządu
 • Eric Ringeval – Wiceprezes Zarządu
Rada Nadzorcza:
 • Giovanni Luca Soma – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Didier Hauguel – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Patrick Gelin – Członek Rady Nadzorczej
 • Sławomir Krupa – Członek Rady Nadzorczej
 • Andre Sepaniak – Członek Rady Nadzorczej
KRS: 0000025313
Akcjonariat Euro Bank S.A.:
 • Société Générale – 99% akcji
 • pozostali akcjonariusze – 1,0 % akcji
Oferta banku:
Oferta Eurobanku: